Toplana Istočno Sarajevo

Previous slide
Next slide

Urađena je kompletna automatizacija toplovodne kotlarnice, izrada razvodnih ormara, njihovo povezivanje i puštanje u rad.
Temperature povrata i potisa, kontrolisane Cumark frekventim regulatorima.
Sistemom se upravlja pomoću industrijskog touch panel računara .

×
×

Cart