Naši Projekti: Umetnost Inženjeringa


Inspirativni Primeri Našeg Rada

Naši Projekti: Umetnost Inženjeringa


Inspirativni Primeri Našeg Rada


Visokostručna Automatizacija Proizvodnje

Automatizacija proizvodnje u kontekstu naše kompanije predstavlja visokostručan proces prenosa radnih operacija sa ljudi na PLC kontrolere, elektrošeme i savremenu automatizaciju. 

Naš tim će kroz programiranje postrojenja, izradu elektrošema, šemiranje ormana, montažu i puštanje u rad omogućiti tehnološki napredan i efikasan rad vaših sistema. 

Kroz upotrebu najsavremenijih PLC kontrolera, naša automatizacija proizvodnje optimizuje radne procese bez potrebe za neposrednim ljudskim intervencijama. 

Naša kompanija se zalaže za stvaranje optimalnih uslova proizvodnje, omogućavajući povećanje kapaciteta, smanjenje troškova i poboljšanje kvaliteta proizvoda.

Specijalizovani smo za visokoefikasnu automatizaciju kotlarnica, toplovodnih i vrelovodnih sistema koristeći industrijske računare i napredne SCADA sisteme za optimalno upravljanje. 

Brojne projekte smo uspešno realizovali sa firmom Viessmann, gde smo omogućili rad kotlovima na ulje, gas, kao i pumpe vođene frekventnim regulatorima ili sklopkama.

Vodovodna postrojenja predstavljaju ključnu infrastrukturu za snabdevanje čistom vodom u zajednicama. Naša firma je aktivno uključena u projektovanje, implementaciju i održavanje vodovodnih sistema širom regiona.

U našim projektima vodovodnih postrojenja, koristimo napredne tehnologije kako bismo osigurali efikasno i pouzdano funkcionisanje sistema. Ovo obuhvata primenu PLC kontrolera, SCADA sistema i drugih inovativnih rešenja za nadzor i kontrolu procesa vodosnabdevanja.

Naš tim stručnjaka pažljivo pristupa svakom projektu vodovodnih postrojenja, uzimajući u obzir specifične potrebe klijenta, bezbednosne standarde i zahteve zaštite životne sredine. Kroz našu stručnost i predanost, doprinosimo osiguranju kvalitetne i sigurne vode za potrošače.

Grejanje Skretnica

Grejanje skretnica postaje esencijalna praksa, posebno u hladnim klimatskim uslovima, kako bi se sprečilo zaleđivanje i održala operativna efikasnost.

U dosadašnjim projektima na železničkom sektoru, efikasno smo upravljali sistemom grejanja skretnica pomoću elektro-ormara sa PLC kontrolerom, a sve to nadzirano je kroz SCADA sistem instaliran u kontrolnoj sobi. 

Otkrijte kako naša stručnost u ovakvim projektima doprinosi sigurnosti i efikasnosti železničkog saobraćaja.

 

Ostali projekti

Naš tim uspešno je realizovao raznovrsne projekte, uključujući postrojenja na biomasu za grejanje staklenika, solarni park, potpunu automatizaciju asfaltne baze, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i mnoge druge inovativne sisteme. 

Sa našom stručnošću i iskustvom, obezbeđujemo kvalitetna rešenja koja zadovoljavaju potrebe naših klijenata i doprinose unapređenju životne sredine i efikasnosti procesa.

×
×

Cart